Folder LS | Những Thành Phố Mới cho Thế Giới Mới

PDV CITTA NUOVE IMG 01

SỐNG TIN MỪNG| LỜI SỐNG | 2021
CHƯƠNG TRÌNH | NHỮNG THÀNH PHỐ MỚI CHO THẾ GIỚI MỚI> HƯỚNG TỚI CANTIERE HOMBREMUNDO MONDIALE

Đây là một thông điệp chị Chiara Lubich gởi đến Gen 3 của Phong trào Focolare.
Những anh chị phụ trách và hướng dẫn sẽ tìm thấy được những ý tưởng để đồng hành cùng các bạn trẻ trong chương trình này:
bắt đầu từ việc sống ““Tinh thần hiệp thông””như nền tảng trong Tin Mừng.

  

Những sức mạnh của Tinh thần hiệp nhất.

ChiaraPuntiSpiritualita VN