เยาวชนและพระวรสาร

พระวรสารนั้นเป็นอะไรสำหรับเยาวชน?

เคียร่า ลูบิค ได้กล่าวไว้ในปี 1976 ในงานประชุมเยาวชน ที่ ร็อคก้า ดิ ปาปา ในวันที่ 26 มิถุนายน ของปีนั้น:

"[พระวรสาร] เป็นหนังสือที่บรรจุคำเหมือนหนังสือทั่วไปแต่เป็นคำที่ให้บางอย่างกับชีวิตและจิตใจ:หากเราอ่านแล้วนำไปปฏิบัติตาม มันจะค่อยๆ เปลี่ยนเราเป็นเราที่มีพระคริสต์อยู่แล้วให้เราคิดที่จะรักในแบบของพระองค์."

ในบางช่วงที่ เคียร่า เขียนไว้:

"เธอเคยสังเกตมั้ยถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับไวยกรณ์หรืออักษรบางตัวที่เราได้เรียนตอนประถมไปนั้นเธอจะกลายเป็นคนไม่รู้หนังสือไปชั่วชีวิตถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนฉลาดก็ตาม?

ซึ่ง, ถ้าเราไม่สนใจคำของพระเยซูในพระวรสารแล้วละก็เราก็จะกลายเป็นคริสต์ชนที่ไม่รู้หนังสือแล้วเราก็ไม่สามารถเขียนพระวรสารด้วยชีวิตของเราซึ่งก็คือ” พระคริสต์.” ได้ (Spiritual Writings)

ฉะนั้น, สำหรับเราเยาวช,การจะทำให้ชีวิตของเราเจริญเติบโตขึ้นเราต้องมีความลับ:โดยการเลือกคำในพระวรสารแต่ละเดือนแล้วปฏิบัติตามจนเราได้ประสบการณ์อย่างที่พระเยซูได้สัญญาไว้ เราบอกกับท่านว่า…ถ้าท่านปฏิบัติตามท่านก็จะเข้าใจ!

ด้วยเหตุผลนี้, เราได้สร้างเว็บไซต์? ที่จะให้โดยมีภาษาต่างๆ, การแสดงความคิดเห็น, ประสบการณ์, การนำเสนอที่จะช่วยให้ดำรงชีวิตด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระวรสาร.

ด้วยรัก!

เยาวชนเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว