Folder 2016 - Slovenských

2016 - Slovenských

Documents

pdf 03 | Marec 2016 | SVK | Vek 15 - 17

4869 downloads

bot ITA 2016 PDV 02Prišlo k vám Božie kráľovstvo
(Lk 11,20)

pdf 03 | Marec 2016 | SVK | Vek 9-14

4795 downloads

ITA 2016 PDVJ 03 botBol som cudzinec a prijal si ma

pdf 02 | Február 2016 | SVK | Vek 15 - 17

4858 downloads

bot ITA 2016 PDV 02Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť.
(Iz 66,13)

pdf 02 | Február 2016 | SVK | Vek 9-14

4882 downloads

bot ITA 2016 PDVJ 02Mal som smäd a dal si mi napiť

pdf 01 | Január 2016 | SVK | Vek 15 - 17

4914 downloads

bot 2016 PDV 01Povolaní, aby ste zvestovali slávne skutky Pánove.
(1 Pt 2,9)

pdf 01 | Január 2016 | SVK | Vek 9-14

4803 downloads

bot 2016 PDVJ 01Mal som hlad a dal si mi jesť

pdf 01 | Január 2016 | SVK | príbeh na vymaľovanie

4806 downloads

bot Avevo fame 01Mal som hlad a dal si mi jesť