Folder 2014 - Slovenských

Parole di vita in slovacco per il 2014.

Documents

pdf 05 | Máj 2014 | SVK | PDF

4986 downloads

2014 05LÁSKA, KTORÁ PRINÁŠA POKOJ
V Kristovom mene prosíme: zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5,20)
PDF

pdf 05 | Máj 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

4962 downloads

LÁSKA, KTORÁ PRINÁŠA POKOJ
V Kristovom mene prosíme: zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5,20)
Verzia Junior

pdf 06 | Jún 2014 | SVK | PDF

4937 downloads

2014 06LÁSKA, KTORÁ PRINÁŠA RADOSŤ
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28,20)
PDF

pdf 06 | Jún 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

5065 downloads

LÁSKA, KTORÁ PRINÁŠA RADOSŤ
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28,20)
Verzia Junior

pdf 03 | Marec 2014 | SVK | PDF

5610 downloads

2014-03"Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania môjho Otca  a zostanem v Jeho láske.”  (Jn 15,10)

 

PDF

pdf 03 | Marec 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

5481 download

"Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania môjho Otca  a zostanem v Jeho láske.”  (Jn 15,10)

Verzia Junior

 

PDF

pdf 02 | Február 2014 | SVK | PDF

5641 download

2014-02„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8)

 

PDF

pdf 02 | Február 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

5567 downloads

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8)

Verzia Junior

PDF

pdf 01 | Január 2014 | SVK | PDF

5405 downloads

2014-01

 

„Kristus je jediný základ Cirkvi“ (1 Kor 3,11)

 

PDF

pdf 01 | Január 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

5397 downloads

„Kristus je jediný základ Cirkvi“ (1 Kor 3,11)

 Verzia Junior

PDF