Folder MỚI | LS | 2022

MỚI | LS | 2022

Documents

pdf 2022_PDV_11_VN

308 downloads

2022_PDV_11_VN

“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được thiên chúa xót thương.’’  (Mt 5:7)

pdf 2022_PDV_10_VN

337 downloads

2022_PDV_10_VN

“Thiên chúa không ban thần khí nhút nhát, nhưng ban sức mạnh của đức ái và khôn ngoan”  (2Tm 1,7)

Image 2022_PDV_09_VN

412 downloads

2022_PDV_09_VN

“Cho dầu là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người, ”  (1Cor 9,19)

pdf 2022_PDV_08_VN

452 downloads

2022_PDV_08_VN

«Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy».  (Matteo, 18, 21-22)

pdf 2022_PDV_07_VN

461 downloads

2022_PDV_07_VN

"Chỉ có một điều cần thiết mà thôi." (Lc 10,42)

pdf 2022_PDV_06_VN

615 downloads

2022_PDV_06_VN

"Chúa là Chúa con thờ, là gia nghiệp duy nhất của con" (Thánh vịnh 16, 2)

pdf 2022_PDV_05 VN

710 downloads

2022_PDV_05 VN

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Gv 13,34)

pdf 2022 PDV 04 VN

741 downloads

2022 PDV 04 VN

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).  

Fjala e jetës | SQ-AL

login staff

Kemi 644 vizitues e asnje perdorues online

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.