Folder 2013 - Български

2013 - Български

Parole di vita in bulgaro per il 2013.

Documents

pdf 12 | декември 2013 | BUL | PDF

5901 downloads

12 | декември 2013 | BUL | PDF

 

«ВАМ ПЪК ГОСПОД ДА НАСПОРИ И ПРЕУМНОЖИ ЛЮБОВТА ЕДИН КЪМ ДРУГ И КЪМ ВСИЧКИ» (1 Сол. 3:12)

PDF

 

pdf 11 | ноември 2013 | BUL | PDF

6027 downloads

2013-11«БИВАЙТЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ ДОБРИ И СЪСТРАДАТЕЛНИ, ПРОЩАВАЙТЕ СИ, КАКТО И БОГ ВИ ПРОСТИ В ХРИСТА» (Еф. 4:32)

PDF

pdf 10 | октомври 2013 | BUL | PDF

6530 downloads

«Не дължете никому нищо, освен взаимна любов; защото, който люби другиго, изпълнил е закона.» (Рим 13:8)

pdf 09 | септември 2013 | BUL | PDF

6568 downloads

2013-09"Нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!" (1 Йоан 3:18)

PDF

pdf 08 | август 2013 | BUL | PDF

6675 downloads

2013-08«И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат.»(Лук. 6:32)

.PDF

pdf 07 | юли 2013 | BUL | PDF

6721 downloads

2013-07АКО СЪМ НА НЕГОВОТО МЯСТО?

„Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в: възлюби ближния си като себе си." (Гал. 5:14)

.PDF

pdf 06 | юни 2013 | BUL - PDF

7045 downloads

ЗА ПО-СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО

«Но, ако търпеливо понасяте страданието и правите добро, това е угодно Богу» (Ср.1 Петър 2:20).

PDF

pdf 05 | май 2013 | BUL - PDF

7080 downloads

«ДАВАЙТЕ И ЩЕ ВИ ДЕ ДАДЕ»

"Давайте и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви"  (Лук. 6:38)

PDF

pdf 04 | април 2013 | BUL - PDF

6954 downloads

2013-04КЪДЕТО НЯМА ЛЮБОВ, ДОНЕСИ ЛЮБОВ.

"Не се оплаквайте, братя, един от другиго"(Иак .5:9).

.PDF

pdf 03 | март 2013 | BUL - PDF

7110 downloads

2013-03„Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея." (Йоан 8:7)

PDF

pdf 02 | Февруари 2013 | BUL - PDF

7144 downloads

2013-02«Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята» (1 Йоан 3:14)

PDF

pdf 01 | Януари 2013 | BUL - PDF

7297 downloads

2013-01ДА УМЕЕМ ДА ПРОЩАВАМЕ

"Идете и се научете, що значи: „милост искам, а не жертва." (Mат. 9:13)

PDF

login staff

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.