Folder 2013 - Slovenských

2013 - Slovenských

Parole di vita in slovacco per il 2013.

Documents

pdf 12 | December 2013 | SVK | PDF

4039 downloads

2013-12„Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým.“ (1 sol 3,12)

 

PDF

pdf 12 | December 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

4013 downloads

2013-12-Junior„Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom voči všetkým.“ (1 sol 3,12)

 

Verzia Junior
PDF

pdf 11 | November 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

4231 downloads

2013-11-JuniorBuďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte ako aj vám odpustl Boh v Kristovi. (Ef 4, 32)

Verzia Junior
PDF

pdf 11 | November 2013 | SVK | PDF

4363 downloads

2013-11Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte ako aj vám odpustl Boh v Kristovi. (Ef 4, 32)

 

PDF

pdf 10 | Oktober 2013 | SVK | PDF

4719 downloads

2013-10Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.“ (Rim 13,8)

 

 PDF

pdf 10 | Oktober 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

4235 downloads

2013-10-JuniorNebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.“ (Rim 13,8)

Verzia Junior
PDF

 

pdf 09 | September 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

5131 downloads

2013-09-Junior„Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou" (1 Jn 3,18)
Verzia Junior
PDF

pdf 09 | September 2013 | SVK | PDF

4783 downloads

2013-09„Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou" (1 Jn 3,18)
PDF

pdf 08 | August 2013 | SVK | PDF

4986 downloads

2013-08„Ak milujete tých, čo vás milujú, akúže máte zásluhu?" (Lk 6,32)
PDF

pdf 08 | August 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

4896 downloads

2013-08-Junior„Ak milujete tých, čo vás milujú, akúže máte zásluhu?” (Lk 6,32)

Verzia Junior

 PDF

pdf 07 | Júl 2013 | SVK | PDF

5224 downloads

2013-07„Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Gal 5,15)

 

PDF

pdf 07 | Júl 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

5157 downloads

2013-07-Junior„Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Gal 5,15)

Verzia Junior

 

PDF

pdf 06 | Jún 2013 | SVK | PDF

5184 downloads

2013-06„Ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.” (1 Pt 2,20)

PDF

 

pdf 06 | Jún 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

4929 downloads


2013-06-junior-ar-colore

„Ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.” (1 Pt 2,20)

Verzia Junior

PDF

pdf 05 | Máj 2013 | SVK | PDF

4980 downloads

"Dávajte a dajú vám." (Lk 6,38)

PDF

pdf 05 | Máj 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

5154 downloads

Dávajte a dajú vám." (Lk 6,38)

Verzia Junior

PDF

pdf 04 | Apríl 2013 | SVK | PDF

5096 downloads

2013-04„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého".  (Jak 5,9)

PDF

pdf 04 | Apríl 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

4968 downloads

2013-04-Junior„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého". (Jak 5,9)

Verzia Junior

PDF

pdf 03 | Marec 2013 | SVK | Verz. Junior | PDF

5289 downloads

2013-03-Junior„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň" (Jn 8, 7)

Verzia junior

PDF

pdf 03 | Marec 2013 | SVK | PDF

5328 downloads

2013-03„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." (Jn 8, 7)

PDF

login staff

Práve tu je 1313 návštevníkov a žiadni členovia on-line

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.