Folder 2021 - Česky

2021 - Česky

Slova života česky na rok 2021.

Documents

pdf SŽ-09/2021

1492 downloads

SŽ-09/2021

"Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim." (Mt 7,12)

pdf SŽ-07-08/2021

1432 downloads

SŽ-07-08/2021

'Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18,19-20)

pdf SŽ-06/2021

1630 downloads

SŽ-06/2021

"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." (Mt 22,37)

pdf SŽ-05/2021

1754 downloads

SŽ-05/2021

'Miluj svého bližního jako sám sebe." (Mt 22,39)

pdf SŽ-04/2021

1911 downloads

SŽ-04/2021

"Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mt 27,46)

pdf SŽ-03/2021

1907 downloads

SŽ-03/2021

"Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy." (Jan 13,34) 

pdf SŽ-02/2021

2044 downloads

SŽ-02/2021

"Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil." (Jan 15,3)

pdf SŽ-01/2021

1951 downloads

SŽ-01/2021

"Tady jsem, abych plnil tvou vůli." (Žid 10,9)

login staff

Práve tu je 194 návštevníkov a žiadni členovia on-line

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.