Folder NEW | 2022 - Česky

NEW | 2022 - Česky

Documents

pdf SŽ-12/2022

217 downloads

SŽ-12/2022

"Doufej v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky." (Iz 26,4)

pdf SŽ-11/2022

284 downloads

SŽ-11/2022

"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství." (Mt 5,7)

pdf SŽ -10/2022

405 downloads

SŽ -10/2022

"Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti." (2 Tim 1,7)

pdf SŽ - 9/2022

397 downloads

SŽ - 9/2022

"Jsem nezávilsý na všech, a přece jsem udělal ze ebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí!" (1 Kor 9,19)

pdf SŽ - 8/2022

448 downloads

SŽ - 8/2022

"Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesátsedmkrát." (Mt 18, 21-22)

pdf SŽ - 7/2022

545 downloads

SŽ  - 7/2022

"Jen jedno je třeba." (Lk 10,42)

pdf SŽ - 6/2022

564 downloads

SŽ -  6/2022

"Ty jsi můj Pán. Bez tebe nemám štěstí." (Žalm 16/15/,2)

pdf SŽ - 5/2022

587 downloads

SŽ -  5/2022

"Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy." (Jan 13,34)

login staff

Práve tu je 263 návštevníkov a žiadni členovia on-line

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.