Директория Vietnamita

Parola di Vita in Vietnamita

Документы

pdf 2020_PDV_05_VN

Число скачиваний: 67

2020_PDV_05_VN

Anh em đã được thanh sạch, nhờ lời Thầy nói với anh em” (Gioan 15, 3)

pdf 2020_PDV_04_VN

Число скачиваний: 195

2020_PDV_04_VN

"Phúc cho người không thấy mà tin" (Gv 20,29)

pdf 2020_PDV_03_VN

Число скачиваний: 255

2020_PDV_03_VN

«Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta» (Mt 7, 12)

pdf 2020_PDV_02_VN

Число скачиваний: 383

2020_PDV_02_VN

Lời Sống Thang 2

«Cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! 1» Mc 9,24

pdf 2020_PDV_01_VN

Число скачиваний: 364

2020_PDV_01_VN

Lời sống tháng 1: “ Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có” (TDCV 28, 2)

login staff

Сейчас 1758 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.