Director LS | Những Thành Phố Mới cho Thế Giới Mới

PDV CITTA NUOVE IMG 01

SỐNG TIN MỪNG| LỜI SỐNG | 2021
CHƯƠNG TRÌNH | NHỮNG THÀNH PHỐ MỚI CHO THẾ GIỚI MỚI> HƯỚNG TỚI CANTIERE HOMBREMUNDO MONDIALE

Đây là một thông điệp chị Chiara Lubich gởi đến Gen 3 của Phong trào Focolare.
Những anh chị phụ trách và hướng dẫn sẽ tìm thấy được những ý tưởng để đồng hành cùng các bạn trẻ trong chương trình này:
bắt đầu từ việc sống ““Tinh thần hiệp thông””như nền tảng trong Tin Mừng.

  

Những sức mạnh của Tinh thần hiệp nhất.

ChiaraPuntiSpiritualita VN

Cuvântul Vieții | RO

login staff

Avem 49891 vizitatori și 14 membri online

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.