Folder - 2020 - česky

Documents

pdf SŽ-8/2020

281 downloads

SŽ-8/2020

"Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?" (Řím 8.35)

pdf SŽ-7/2020

273 downloads

SŽ-7/2020

"Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka." (Mt 12,50)

pdf SŽ-6/2020

341 downloads

SŽ-6/2020

"Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal." (Mt 10,40)

pdf SŽ-4/2020

338 downloads

SŽ-4/2020

"Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!" (Jan 20,29)

pdf SŽ-3/2020

341 downloads

SŽ-3/2020

"Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim." (Mt 7,12)

pdf SŽ-2/2020

340 downloads

SŽ-2/2020

"Věřím! Pomoz mé slabé víře." (Mk 9,24)

pdf SŽ-1/2020

333 downloads

SŽ-1/2020

"Zachovali se k nám neobyčejně laskavě."  (Sk 28,2)

pdf SŽ-5/2020

328 downloads

SŽ-5/2020

"Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil." (Jan 15,3)

login staff

Temos 1471 visitantes e 0 membros em linha

Este site utiliza cookies, também de terceiros, para oferecer maiores vantagens de navegação. Fechando este banner você concorda com as nossas condições para o uso dos cookies.