Folder 2017 - Český

2017 - Český

Slova života 2017 → Slova života JUNIOR

Dokumenty

pdf SŽ-9/2017 věk 9-14 let

1532 pobrań

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě." (Mt 16,24)

pdf SŽ-9/2017 věk 15-17 let

1523 pobrań

SŽ-9/2017 věk 15-17 let

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!" (Mt 16,24)

pdf SŽ-8/2017 věk 15-17 let

1657 pobrań

SŽ-8/2017 věk 15-17 let

"Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává." (Ž 145,9)

pdf SŽ-7/2017 věk 15-17 let

1590 pobrań

SŽ-7/2017 věk 15-17 let

"Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím." (Mt 11,28)

pdf SŽ-6/2017 věk 15-17 let

1750 pobrań

SŽ-6/2017 věk 15-17 let

"Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. (Jan 20,21)

pdf SŽ-5/2017 věk 15-17 let

1804 pobrań

SŽ-5/2017 věk 15-17 let

"Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." (Mt 28,20)

pdf SŽ-4/2017 věk 15-17 let

1794 pobrań

SŽ-4/2017 věk 15-17 let

"Zůstaň s námi, neboť se připozdívá." (Lk 24,29)

pdf SŽ-3/2017 - věk 15-17 let

1803 pobrań

SŽ-3/2017 - věk 15-17 let

"Smiřte se s Bohem." (2 Kor, 5,20)

pdf SŽ-2/2017 - věk 15-17 let

1845 pobrań

SŽ-2/2017 - věk 15-17 let

"Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha." (Ez 36,26)

pdf SŽ-1/2017 - věk 15-17 let

1847 pobrań

SŽ-1/2017 - věk 15-17 let

"Kristova láska nás nutí." (srov. 2 Kor 5, 14-20)

login staff

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.