Folder 2011 - Polski

2011 - Polski

Parole di vita in polacco per il 2011.

Dokumenty

pdf 12 | Grudzień 2011 | POL | PDF

6163 pobrań

2011-12TERAZ, JUŻ!

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Łk 3, 4)

PDF

pdf 11 | Listopad 2011 | POL | PDF

5747 pobrań

2011-11CHWILA OBECNA CZYNI NAS CZUWAJĄCYMI
“Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25,13)

PDF

pdf 10 | Październik 2011 | POL | PDF

5825 pobrań

2011-10KOCHAĆ CIĘ W KAŻDEJ CHWILI

„Pójdź za Mną!" ( Mt 9,9 )

PDF

pdf 02 | Luty 2011 | POL | PDF

6120 pobrań

2011 02POSIADAMY NADZWYCZAJNE BOGACTWO

"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi" (Rz8,14)

PDF

pdf 03 | Marzec 2011 | POL | PDF

6275 pobrań

2011 03NIECH SIĘ STANIE

"Oto ja służebnica Paoska, niech mi się stanie według słowa twego" (Łk 1, 38)

PDF

pdf 05 | Maj 2011 | POL | PDF

6187 pobrań

2011-05IŁOŚĆ KTÓRA ODPOWIADA NA MIŁOŚĆ

“Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt22,37)

PDF

 

pdf 07 | Lipiec 2011 | POL | PDF

6055 pobrań

2011-07Z MOCĄ MODLITWY

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe."(Mt 26,41 )

PDF

 

pdf 06 | Czerwiec 2011 | POL | PDF

6221 pobrań

2011-06NAJPIĘKNIEJSZY DAR

“Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” ( Rm 12,2 )

PDF

 

pdf 09 | Wrzesień 2011 | POL | PDF

6050 pobrań

2011-09PODARUJ MI TWOJE SERCE

"Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się" (Łk 15,32)

PDF

pdf 08 | Sierpień 2011 | POL | PDF

6116 pobrań

2011-08KU BOSKIEJ PRZYGODZIE

"Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" (Hbr 10,9)

PDF

pdf 01 | Styczeń 2011 | POL | PDF

6108 pobrań

2011 01WZRASTAĆ WE WSPÓLNOCIE MIĘDZY WSZYSTKIMI

"Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne" (Dz 4,32).

PDF

pdf 04 | Kwiecień 2011 | POL | PDF

5883 pobrań

2011-04TO CZEGO CHCESZ TY

"Nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty!" (Mk 14,36)

PDF

login staff

Odwiedza nas 2030 gości oraz 1 użytkownik.

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.