Dossier 2017 - česky

2017 - česky

Slova života 2017 → Slova života JUNIOR

Documents

pdf SŽ-9/2017 věk 9-14 let

2164 téléchargements

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě." (Mt 16,24)

pdf SŽ-9/2017 věk 15-17 let

2145 téléchargements

SŽ-9/2017 věk 15-17 let

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!" (Mt 16,24)

pdf SŽ-8/2017 věk 15-17 let

2324 téléchargements

SŽ-8/2017 věk 15-17 let

"Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává." (Ž 145,9)

pdf SŽ-7/2017 věk 15-17 let

2243 téléchargements

SŽ-7/2017 věk 15-17 let

"Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím." (Mt 11,28)

pdf SŽ-6/2017 věk 15-17 let

2407 téléchargements

SŽ-6/2017 věk 15-17 let

"Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. (Jan 20,21)

pdf SŽ-5/2017 věk 15-17 let

2458 téléchargements

SŽ-5/2017 věk 15-17 let

"Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." (Mt 28,20)

pdf SŽ-4/2017 věk 15-17 let

2454 téléchargements

SŽ-4/2017 věk 15-17 let

"Zůstaň s námi, neboť se připozdívá." (Lk 24,29)

pdf SŽ-3/2017 - věk 15-17 let

2458 téléchargements

SŽ-3/2017 - věk 15-17 let

"Smiřte se s Bohem." (2 Kor, 5,20)

pdf SŽ-2/2017 - věk 15-17 let

2485 téléchargements

SŽ-2/2017 - věk 15-17 let

"Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha." (Ez 36,26)

pdf SŽ-1/2017 - věk 15-17 let

2481 téléchargements

SŽ-1/2017 - věk 15-17 let

"Kristova láska nás nutí." (srov. 2 Kor 5, 14-20)

login staff

Nous avons 1263 invités et aucun membre en ligne

Ce site utilise des cookies techniques, y compris ceux de parties tierces, pour permettre une exploration sûre et efficace du site. En fermant ce bandeau, ou en continuant la navigation, vous acceptez nos modalités d’utilisation des cookies. La page d’informations complètes indique les modalités permettant de refuser l’installation d’un cookie.