Dossier NEW | 2022 - Česky

NEW | 2022 - Česky

Documents

pdf SŽ-12/2022

136 téléchargements

SŽ-12/2022

"Doufej v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky." (Iz 26,4)

pdf SŽ-11/2022

210 téléchargements

SŽ-11/2022

"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství." (Mt 5,7)

pdf SŽ -10/2022

309 téléchargements

SŽ -10/2022

"Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti." (2 Tim 1,7)

pdf SŽ - 9/2022

321 téléchargements

SŽ - 9/2022

"Jsem nezávilsý na všech, a přece jsem udělal ze ebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí!" (1 Kor 9,19)

pdf SŽ - 8/2022

362 téléchargements

SŽ - 8/2022

"Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesátsedmkrát." (Mt 18, 21-22)

pdf SŽ - 7/2022

460 téléchargements

SŽ  - 7/2022

"Jen jedno je třeba." (Lk 10,42)

pdf SŽ - 6/2022

476 téléchargements

SŽ -  6/2022

"Ty jsi můj Pán. Bez tebe nemám štěstí." (Žalm 16/15/,2)

pdf SŽ - 5/2022

507 téléchargements

SŽ -  5/2022

"Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy." (Jan 13,34)

login staff

Nous avons 2040 invités et un membre en ligne

Ce site utilise des cookies techniques, y compris ceux de parties tierces, pour permettre une exploration sûre et efficace du site. En fermant ce bandeau, ou en continuant la navigation, vous acceptez nos modalités d’utilisation des cookies. La page d’informations complètes indique les modalités permettant de refuser l’installation d’un cookie.