Carpeta 2012 - Slovenských

2012 - Slovenských

Parole di vita in slovacco per il 2012.

Documentos

pdf 12 | December 2012 | SLK - PDF

4705 descargas

2012-12TEŠÍ MA, ŽE ŤA SPOZNÁVAM

„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi." (Jn 1,12) 

pdf 12 | December 2012 | SLK | Junior - PDF

4667 descargas

2012-12-Junior„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi." (Jn 1,12) 

pdf 11 | November 2012 | SLK | Junior - PDF

4426 descargas

2012-11-Junior„Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok" (Jn 14,23)

pdf 11 | November 2012 | SLK - PDF

4425 descargas

2012-11„Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok" (Jn 14,23)

Dokázal som odpustiť!

pdf 10 | OKTOBER 2012 | SLK | JUNIOR - PDF

4541 descargas

2012-10-Junior„Na tvoje slovo spustím siete." Lk 5,5

pdf 10 | OKTOBER 2012 | SLK - PDF

4515 descargas

2012-10NAJVÄČŠIE PREKVAPENIE

„Na tvoje slovo spustím siete.“ Lk 5,5

pdf 09 | September 2012 | SLK | Junior - PDF

3536 descargas

2012-09-Junior„A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života." (Jn 4,13-14)

pdf 09 | September 2012 | SLK - PDF

4546 descargas

2012-09„A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ (Jn 4,13-14)

pdf 08 | AUGUST 2012 | SLK | Junior - PDF

4768 descargas

2012-08-Junior"Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach." (Mt 10,32)

pdf 08 | AUGUST 2012 | SLK - PDF

4773 descargas

2012-08“Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.”  (Mt 10,32)

 

pdf 07 | Júl 2012 | SLK | Junior - PDF

4776 descargas

2012-07-Junior"Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má."

(Mt 13,12)

pdf 07 | JÚL 2012 | SLK - PDF

4829 descargas

2012-07"Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má."

(Mt 13,12)

DÁVAJTE A BUDE VÁM DANÉ

pdf 06 | Jún 2012 | SLK - PDF

4611 descargas

"Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka." (Jn 6,27)

NEČAKANÉ STRETNUTIE

pdf 06 | Jún 2012 | SLK | Junior - PDF

4551 descargas

2012-06-Junior"Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka" (Jn 6,27)

documento 05 | maj 2012 | SLK | Junior - PPT

3185 descargas

2012-05-Junior"Oheň som prišiel vrhnúť na zem, a čo chcem? Len aby už vzplanul!" (Lk 12,49) 

documento 05 | Maj 2012 | SLK - PPT

2443 descargas

2012-05"Oheň  som prišiel vrhnúť na zem, a čo chcem? Len aby už vzplanul!" (Lk 12,49)

KONKRÉTNA LÁSKA

  

documento 04 | Apríl 2012 | SLK | Junior - PPT

4078 descargas

2012-04-Junior

«Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal» (Jn 15,3)

documento 04 | Apríl 2012 | SLK - PPT

4308 descargas

2012-04

«Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal» (Jn 15,3)

documento 03 | Marzo 2012 | SLK - PPT

4130 descargas

2012-03OTVORENÉ DVERE

"Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života." (Jn 6,68)

PPT

documento 03 | Marzo 2012 | SLK | Junior - PPT

4253 descargas

2012-03-junior "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života." (Jn 6,68)

Junior PPT

Este sitio utiliza cookies técnicas, también de terceros, para permitir la exploración segura y eficiente de las páginas. Cerrando este banner, o continuando con la navegación, acepta nuestra modalidad para el uso de las cookies. En la página de la información extendida se encuentran especificadas las formas para negar la instalación de cualquier cookie.