Carpeta 2013 - Български

2013 - Български

Parole di vita in bulgaro per il 2013.

Documentos

pdf 12 | декември 2013 | BUL | PDF

3355 descargas

12 | декември 2013 | BUL | PDF

 

«ВАМ ПЪК ГОСПОД ДА НАСПОРИ И ПРЕУМНОЖИ ЛЮБОВТА ЕДИН КЪМ ДРУГ И КЪМ ВСИЧКИ» (1 Сол. 3:12)

PDF

 

pdf 11 | ноември 2013 | BUL | PDF

3506 descargas

2013-11«БИВАЙТЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ ДОБРИ И СЪСТРАДАТЕЛНИ, ПРОЩАВАЙТЕ СИ, КАКТО И БОГ ВИ ПРОСТИ В ХРИСТА» (Еф. 4:32)

PDF

pdf 10 | октомври 2013 | BUL | PDF

3932 descargas

«Не дължете никому нищо, освен взаимна любов; защото, който люби другиго, изпълнил е закона.» (Рим 13:8)

pdf 09 | септември 2013 | BUL | PDF

4047 descargas

2013-09"Нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!" (1 Йоан 3:18)

PDF

pdf 08 | август 2013 | BUL | PDF

4114 descargas

2013-08«И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат.»(Лук. 6:32)

.PDF

pdf 07 | юли 2013 | BUL | PDF

4152 descargas

2013-07АКО СЪМ НА НЕГОВОТО МЯСТО?

„Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в: възлюби ближния си като себе си." (Гал. 5:14)

.PDF

pdf 06 | юни 2013 | BUL - PDF

4501 descargas

ЗА ПО-СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО

«Но, ако търпеливо понасяте страданието и правите добро, това е угодно Богу» (Ср.1 Петър 2:20).

PDF

pdf 05 | май 2013 | BUL - PDF

4562 descargas

«ДАВАЙТЕ И ЩЕ ВИ ДЕ ДАДЕ»

"Давайте и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви"  (Лук. 6:38)

PDF

pdf 04 | април 2013 | BUL - PDF

4460 descargas

2013-04КЪДЕТО НЯМА ЛЮБОВ, ДОНЕСИ ЛЮБОВ.

"Не се оплаквайте, братя, един от другиго"(Иак .5:9).

.PDF

pdf 03 | март 2013 | BUL - PDF

4659 descargas

2013-03„Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея." (Йоан 8:7)

PDF

pdf 02 | Февруари 2013 | BUL - PDF

4688 descargas

2013-02«Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята» (1 Йоан 3:14)

PDF

pdf 01 | Януари 2013 | BUL - PDF

4846 descargas

2013-01ДА УМЕЕМ ДА ПРОЩАВАМЕ

"Идете и се научете, що значи: „милост искам, а не жертва." (Mат. 9:13)

PDF

Este sitio utiliza cookies técnicas, también de terceros, para permitir la exploración segura y eficiente de las páginas. Cerrando este banner, o continuando con la navegación, acepta nuestra modalidad para el uso de las cookies. En la página de la información extendida se encuentran especificadas las formas para negar la instalación de cualquier cookie.