Folder 2014 - Slovenských

Parole di vita in slovacco per il 2014.

Documents

pdf 05 | Máj 2014 | SVK | PDF

4478 downloads

2014 05LÁSKA, KTORÁ PRINÁŠA POKOJ
V Kristovom mene prosíme: zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5,20)
PDF

pdf 05 | Máj 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

4440 downloads

LÁSKA, KTORÁ PRINÁŠA POKOJ
V Kristovom mene prosíme: zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5,20)
Verzia Junior

pdf 06 | Jún 2014 | SVK | PDF

4429 downloads

2014 06LÁSKA, KTORÁ PRINÁŠA RADOSŤ
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28,20)
PDF

pdf 06 | Jún 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

4560 downloads

LÁSKA, KTORÁ PRINÁŠA RADOSŤ
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28,20)
Verzia Junior

pdf 03 | Marec 2014 | SVK | PDF

5104 downloads

2014-03"Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania môjho Otca  a zostanem v Jeho láske.”  (Jn 15,10)

 

PDF

pdf 03 | Marec 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

4975 downloads

"Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania môjho Otca  a zostanem v Jeho láske.”  (Jn 15,10)

Verzia Junior

 

PDF

pdf 02 | Február 2014 | SVK | PDF

5128 downloads

2014-02„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8)

 

PDF

pdf 02 | Február 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

5045 downloads

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8)

Verzia Junior

PDF

pdf 01 | Január 2014 | SVK | PDF

4902 downloads

2014-01

 

„Kristus je jediný základ Cirkvi“ (1 Kor 3,11)

 

PDF

pdf 01 | Január 2014 | SVK | Verz. Junior | PDF

4896 downloads

„Kristus je jediný základ Cirkvi“ (1 Kor 3,11)

 Verzia Junior

PDF

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.