Folder 2013 - Nederlandse

2013 - Nederlandse

Parole di vita in olandese per il 2013.

Documents

pdf 11 | November 2013 | NLD - PDF

2998 downloads

2013-11-Junior

«WEES GOED VOOR ELKAAR EN VOL MEDELEVEN; VERGEEF ELKAAR ZOALS GOD U IN CHRISTUS VERGEVEN HEEFT.» 

 

Efeziërs 4, 32

pdf 10 | Oktober 2013 | NLD | Junior - PDF

2955 downloads

2013-10-Junior«Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander lliefheeft, heeft de gehele wet vervuld»

Romeinen 13,8CH

pdf 09 | September 2013 | NLD - PDF

3177 downloads

2013-09“We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.”

1 Johannes 3,18

pdf 09 | September 2013 | NLD | Junior | PDF

3297 downloads

2013-09-Junior“We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” (1 Johannes 3,18)

pdf 08 | Augustus 2013 | NLD | PDF

3449 downloads

2013-08EEN LIEFDE ZONDER IETS TERUG TE VERWACHTEN!

«Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben?» (Lc 6,32)

pdf 04 | April 2013 | NLD | PDF

3601 downloads

«Klaag niet over elkaar, broeders en zusters».

Jac 5,9

pdf 04 | April 2013 | NLD | Junior | PDF

3489 downloads

2013-04-Junior«Klaag niet over elkaar, broeders en zusters».

Jac 5,9

pdf 05 | Mei 2013 | NLD | PDF

3546 downloads

2013-05«Geef, dan zal je gegeven worden»

Luc 6,38

pdf 05 | Mei 2013 | NLD | Junior | PDF

3485 downloads

2013-05-Junior«Geef, dan zal je gegeven worden»

Luc 6,38

pdf 06 | Juli 2013 | NLD | Junior | PDF

3539 downloads

«HET IS EEN BLIJK VAN GODS GENADE, WANNEER U VERDRAAGT WAT U MOET LIJDEN VOOR UW GOEDE DADEN.» 

1 Pt 2,2.

pdf 06 | Juni 2013 | NLD | PDF

3564 downloads

2013-06«HET IS EEN BLIJK VAN GODS GENADE, WANNEER U VERDRAAGT WAT U MOET LIJDEN VOOR UW GOEDE DADEN.» 1 Pt 2,2.

pdf 07 | Juli 2013 | NLD | PDF

3598 downloads

2013-07-Junior"Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf."

pdf 03 | Maart 2013 | NLD | Junior - PDF

3645 downloads


2013-03-Junior"Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen"
(Johannes 8,7)

pdf 03 | Maart 2013 | NLD | PDF

3594 downloads

2013-03"Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen" (Johannes 8,7)

pdf 02 | Februari 2013 | NLD | Junior - PDF

3878 downloads

 

2013-02-Junior

«Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.»

1 Johannes 3,14

pdf 02 | Februari 2013 | NLD - PDF

3725 downloads

 

2013-02

«Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.»

1 Johannes 3,14

pdf 01 | Januari 2013 | NLD | Junior - PDF

3790 downloads

2013-01-Junior"Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen offerande." (Mat 9,13)

pdf 01 | Januari 2013 | NLD - PDF

3657 downloads

2013-01

“Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen offerande.”

(Mat 9,13)

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.