Folder 2012 - Nederlandse

2012 - Nederlandse

Parole di vita in olandese per il 2012.

Documents

pdf 11 | November 2012 | NLD | Junior - PDF

3988 downloads

2012-11-Junior«Wanneer iemand mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen» (Johannes 14,23)

pdf 11 | November 2012 | NLD - PDF

4088 downloads

2012-11«Wanneer iemand mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen» (Johannes 14,23)

pdf 10 | Oktober 2012 | NLD | Junior - PDF

4166 downloads

2012-10-Junior«Als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen» (Lc 5,5).

pdf 10 | Oktober 2012 | NLD - PDF

4036 downloads

2012-10

«Als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen» (Lc 5,5).

pdf 09 | September 2012 | NLD | Junior - PDF

4110 downloads

2012-09-Junior"Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft".

pdf 09 | September 2012 | NLD - PDF

4049 downloads

2012-09"Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft".

pdf 07 | Juli 2012 | NLD | Junior - PDF

4374 downloads

2012-07-Junior

"Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen."

Matteüs 13,12

pdf 07 | Juli 2012 | NLD - PDF

4326 downloads

2012-07

"Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen."

Matteüs 13,12

pdf 06 | Juni 2012 | NLD | Junior - PDF

4289 downloads

2012-06-Junior

"Doe toch niet al die moeite voor voedsel dat bederft, maar voor voedsel dat niet vergaat en dat eeuwig leven geeft, de Mensenzoon zal het u geven."

Johannes 6,27

pdf 06 | Juni 2012 | NLD - PDF

4291 downloads

2012-06 "Doe toch niet al die moeite voor voedsel dat bederft, maar voor voedsel dat niet vergaat en dat eeuwig leven geeft, de Mensenzoon zal het u geven."

Johannes 6,27

pdf 08 | Augustus 2012 | NLD | PDF

4289 downloads


2012-08-Junior

“Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.” ( Mt 10,32 )

 

 

pdf 08 | Augustus 2012 | NLD - PDF

4357 downloads

2012-08

“Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.” ( Mt 10,32 )

 

 

 

pdf 05 | Mei 2012 | NLD | Tieners - PDF

4110 downloads

2012-05

"Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!"

Lucas 12,49

pdf 05 | Mei 2012 | NLD | Junior - PDF

4170 downloads

"Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!"

 

Lucas 12,49

pdf 04 | April 2012 | NLD | Tieners - PDF

4058 downloads

2012-04

"Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb"

Johannes 15,3

 

pdf 04 | April 2012 | NLD | Junior - PDF

3612 downloads

2012-05-Junior

"Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb"

Johannes 15,3

 

 

pdf 03 | Maart 2012 | NLD | Tieners - PDF

3627 downloads

2012-03"Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven." (Johannes 6,68)

pdf 03 | Maart 2012 | NLD | Junior - PDF

3581 downloads

2012-03-junior"Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven." (Johannes 6,68)

pdf 02 | Februari 2012 | NLD | Tieners - PDF

3594 downloads

2012-02"Geloven in Zijn Liefde" (Marcus 1,15)

pdf 02 | Februari 2012 | NLD | Junior - PDF

3604 downloads

2012-02-Junior

"Geloven in Zijn Liefde" (Marcus 1,15)

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.