Folder - 2020 - česky

Documents

pdf SŽ-8/2020

281 downloads

SŽ-8/2020

"Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?" (Řím 8.35)

pdf SŽ-7/2020

273 downloads

SŽ-7/2020

"Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka." (Mt 12,50)

pdf SŽ-6/2020

341 downloads

SŽ-6/2020

"Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal." (Mt 10,40)

pdf SŽ-4/2020

338 downloads

SŽ-4/2020

"Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!" (Jan 20,29)

pdf SŽ-3/2020

341 downloads

SŽ-3/2020

"Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim." (Mt 7,12)

pdf SŽ-2/2020

340 downloads

SŽ-2/2020

"Věřím! Pomoz mé slabé víře." (Mk 9,24)

pdf SŽ-1/2020

333 downloads

SŽ-1/2020

"Zachovali se k nám neobyčejně laskavě."  (Sk 28,2)

pdf SŽ-5/2020

328 downloads

SŽ-5/2020

"Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil." (Jan 15,3)

login staff

We have 1394 guests and no members online

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.