Folder - 2020 - česky

Documents

pdf SŽ-10/2020

177 downloads

SŽ-10/2020

"Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Lk 14,11)

pdf SŽ - 9/2020

317 downloads

SŽ - 9/2020

"Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína." (Lk 6,38)

pdf SŽ - 8/2020

706 downloads

SŽ - 8/2020

"Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?" (Řím 8.35)

pdf SŽ - 7/2020

710 downloads

SŽ - 7/2020

"Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka." (Mt 12,50)

pdf SŽ - 6/2020

787 downloads

SŽ - 6/2020

"Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal." (Mt 10,40)

pdf SŽ - 4/2020

767 downloads

SŽ - 4/2020

"Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!" (Jan 20,29)

pdf SŽ - 3/2020

773 downloads

SŽ - 3/2020

"Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim." (Mt 7,12)

pdf SŽ - 2/2020

761 downloads

SŽ - 2/2020

"Věřím! Pomoz mé slabé víře." (Mk 9,24)

pdf SŽ - 1/2020

758 downloads

SŽ - 1/2020

"Zachovali se k nám neobyčejně laskavě."  (Sk 28,2)

pdf SŽ - 5/2020

758 downloads

SŽ - 5/2020

"Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil." (Jan 15,3)

login staff

We have 2572 guests and no members online

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.