Folder 2012 - Български

2012 - Български

Parole di vita in bulgaro per il 2012.

Documents

pdf 12 | Декември 2012 | BUL - PDF

3714 downloads

2012-12«A на всички ония, които Го приеха,... даде възможност да станат Божи деца.» (Gv 1,12 )

PDF

pdf 11 | Ноември 2012 | BUL - PDF

3786 downloads

2012-11«Ако някой Ме люби, ще спази Словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим.» (Йоан 14:23)

.PDF

pdf 10 | Октомври 2012 | BUL - PDF

3567 downloads

2012-10«По Твоята дума ще хвърля мрежата.» (Лук. 5:5).

PDF

pdf 09 | септември 2012 | BUL - PDF

3462 downloads

2012-09"Водата, която Аз му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен" (Йоан 4:14)

.PDF

pdf 08 | Август 2012 | BUL - PDF

3816 downloads

2012-08«Всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен» (Мат. 10:32-33)

PDF

pdf 06 | Юни 2012 | BUL - PDF

3533 downloads

2012-06ХРАНА ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ

«Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий”. (Йоан 6:27)

 

PDF

pdf 05 | Май 2012 | BUL - PDF

3521 downloads

2012-05КОНКРЕТНА ЛЮБОВ

«Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал!» (Лук. 12:49)

PDF

pdf 03 | Март 2012 | BUL - PDF

3880 downloads

2012-03РАЗТВОРЕНА ВРАТА... ...КЪМ РАДОСТТА.

«Господи, при кого да отидем?  Ти имаш думи за вечен живот» (Йоан 6:68)

PDF

pdf 02 | Февруари 2012 | BUL - PDF

3692 downloads

2012-02ПЪРВАТА КРАЧКА

«Повярвайте в Евангелието» (Марк 1:15)

PDF

pdf 01 | Януари 2012 | BUL - PDF

3727 downloads

2012-01ИМАМ ВИСОКА ЦЕЛ.

"...търсете това, що е горе." (Кол. 3:1)

PDF

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.