Adresáře - 2020 - česky

Dokumenty

pdf SŽ - 1/2020 Populární

727 stažení

SŽ - 1/2020

"Zachovali se k nám neobyčejně laskavě."  (Sk 28,2)

pdf SŽ - 2/2020 Populární

730 stažení

SŽ - 2/2020

"Věřím! Pomoz mé slabé víře." (Mk 9,24)

pdf SŽ - 3/2020 Populární

741 stažení

SŽ - 3/2020

"Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim." (Mt 7,12)

pdf SŽ - 4/2020 Populární

738 stažení

SŽ - 4/2020

"Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!" (Jan 20,29)

pdf SŽ - 5/2020 Populární

729 stažení

SŽ - 5/2020

"Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil." (Jan 15,3)

pdf SŽ - 6/2020 Populární

756 stažení

SŽ - 6/2020

"Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal." (Mt 10,40)

pdf SŽ - 7/2020 Populární

678 stažení

SŽ - 7/2020

"Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka." (Mt 12,50)

pdf SŽ - 8/2020 Populární

674 stažení

SŽ - 8/2020

"Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?" (Řím 8.35)

pdf SŽ - 9/2020 Populární

280 stažení

SŽ - 9/2020

"Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína." (Lk 6,38)

pdf SŽ-10/2020 Populární

147 stažení

SŽ-10/2020

"Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Lk 14,11)

login staff

Právě přítomno: 561 hostů a žádný člen

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.