Adresáře - 2021 - česky

Kategorie

Adresáře SŽ- 1/2021

SŽ- 1/2021

"Tady jsem, abych plnil tvou vůli." (Žid 10,9)

Dokumenty

pdf SŽ - 1/2020 Populární

1097 stažení

SŽ - 1/2020

"Zachovali se k nám neobyčejně laskavě."  (Sk 28,2)

pdf SŽ - 2/2020 Populární

1085 stažení

SŽ - 2/2020

"Věřím! Pomoz mé slabé víře." (Mk 9,24)

pdf SŽ - 3/2020 Populární

1122 stažení

SŽ - 3/2020

"Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim." (Mt 7,12)

pdf SŽ - 4/2020 Populární

1095 stažení

SŽ - 4/2020

"Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!" (Jan 20,29)

pdf SŽ - 5/2020 Populární

1101 stažení

SŽ - 5/2020

"Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil." (Jan 15,3)

pdf SŽ - 6/2020 Populární

1128 stažení

SŽ - 6/2020

"Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal." (Mt 10,40)

pdf SŽ - 7/2020 Populární

1033 stažení

SŽ - 7/2020

"Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka." (Mt 12,50)

pdf SŽ - 8/2020 Populární

1053 stažení

SŽ - 8/2020

"Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?" (Řím 8.35)

pdf SŽ - 9/2020 Populární

654 stažení

SŽ - 9/2020

"Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína." (Lk 6,38)

pdf SŽ-10/2020 Populární

493 stažení

SŽ-10/2020

"Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Lk 14,11)

pdf SŽ-11/2020 Populární

262 stažení

SŽ-11/2020

'Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni". (Mt 5,4)

pdf SŽ-12/2020 Populární

170 stažení

SŽ-12/2020

"Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál." Ž(27 [26],1)

login staff

Právě přítomno: 858 hostů a žádný člen

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.