Adresáře - 2020 - česky

Dokumenty

pdf SŽ-1/2020 Populární

361 stažení

SŽ-1/2020

"Zachovali se k nám neobyčejně laskavě."  (Sk 28,2)

pdf SŽ-2/2020 Populární

364 stažení

SŽ-2/2020

"Věřím! Pomoz mé slabé víře." (Mk 9,24)

pdf SŽ-3/2020 Populární

369 stažení

SŽ-3/2020

"Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim." (Mt 7,12)

pdf SŽ-4/2020 Populární

357 stažení

SŽ-4/2020

"Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!" (Jan 20,29)

pdf SŽ-5/2020 Populární

358 stažení

SŽ-5/2020

"Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil." (Jan 15,3)

pdf SŽ-6/2020 Populární

371 stažení

SŽ-6/2020

"Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal." (Mt 10,40)

pdf SŽ-7/2020 Populární

302 stažení

SŽ-7/2020

"Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka." (Mt 12,50)

pdf SŽ-8/2020 Populární

306 stažení

SŽ-8/2020

"Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?" (Řím 8.35)

login staff

Právě přítomno: 666 hostů a žádný člen

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.