Folder 2013 - Nederlandse

2013 - Nederlandse

Parole di vita in olandese per il 2013.

Documents

pdf 11 | November 2013 | NLD - PDF

3355 downloads

2013-11-Junior

«WEES GOED VOOR ELKAAR EN VOL MEDELEVEN; VERGEEF ELKAAR ZOALS GOD U IN CHRISTUS VERGEVEN HEEFT.» 

 

Efeziërs 4, 32

pdf 10 | Oktober 2013 | NLD | Junior - PDF

3310 downloads

2013-10-Junior«Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander lliefheeft, heeft de gehele wet vervuld»

Romeinen 13,8CH

pdf 09 | September 2013 | NLD - PDF

3544 downloads

2013-09“We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.”

1 Johannes 3,18

pdf 09 | September 2013 | NLD | Junior | PDF

3665 downloads

2013-09-Junior“We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” (1 Johannes 3,18)

pdf 08 | Augustus 2013 | NLD | PDF

3813 downloads

2013-08EEN LIEFDE ZONDER IETS TERUG TE VERWACHTEN!

«Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben?» (Lc 6,32)

pdf 04 | April 2013 | NLD | PDF

3957 downloads

«Klaag niet over elkaar, broeders en zusters».

Jac 5,9

pdf 04 | April 2013 | NLD | Junior | PDF

3850 downloads

2013-04-Junior«Klaag niet over elkaar, broeders en zusters».

Jac 5,9

pdf 05 | Mei 2013 | NLD | PDF

3904 downloads

2013-05«Geef, dan zal je gegeven worden»

Luc 6,38

pdf 05 | Mei 2013 | NLD | Junior | PDF

3835 downloads

2013-05-Junior«Geef, dan zal je gegeven worden»

Luc 6,38

pdf 06 | Juli 2013 | NLD | Junior | PDF

3882 downloads

«HET IS EEN BLIJK VAN GODS GENADE, WANNEER U VERDRAAGT WAT U MOET LIJDEN VOOR UW GOEDE DADEN.» 

1 Pt 2,2.

pdf 06 | Juni 2013 | NLD | PDF

3904 downloads

2013-06«HET IS EEN BLIJK VAN GODS GENADE, WANNEER U VERDRAAGT WAT U MOET LIJDEN VOOR UW GOEDE DADEN.» 1 Pt 2,2.

pdf 07 | Juli 2013 | NLD | PDF

3955 downloads

2013-07-Junior"Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf."

pdf 03 | Maart 2013 | NLD | Junior - PDF

3996 downloads


2013-03-Junior"Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen"
(Johannes 8,7)

pdf 03 | Maart 2013 | NLD | PDF

3950 downloads

2013-03"Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen" (Johannes 8,7)

pdf 02 | Februari 2013 | NLD | Junior - PDF

4228 downloads

 

2013-02-Junior

«Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.»

1 Johannes 3,14

pdf 02 | Februari 2013 | NLD - PDF

4094 downloads

 

2013-02

«Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.»

1 Johannes 3,14

pdf 01 | Januari 2013 | NLD | Junior - PDF

4141 downloads

2013-01-Junior"Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen offerande." (Mat 9,13)

pdf 01 | Januari 2013 | NLD - PDF

4018 downloads

2013-01

“Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen offerande.”

(Mat 9,13)

login staff

В момента има 2192  гости и един потребител и в сайта

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.