Folder 2017 - Český

2017 - Český

Slova života 2017 → Slova života JUNIOR

Documents

pdf SŽ-9/2017 věk 9-14 let

1957 downloads

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě." (Mt 16,24)

pdf SŽ-9/2017 věk 15-17 let

1953 downloads

SŽ-9/2017 věk 15-17 let

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!" (Mt 16,24)

pdf SŽ-8/2017 věk 15-17 let

2108 downloads

SŽ-8/2017 věk 15-17 let

"Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává." (Ž 145,9)

pdf SŽ-7/2017 věk 15-17 let

2037 downloads

SŽ-7/2017 věk 15-17 let

"Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím." (Mt 11,28)

pdf SŽ-6/2017 věk 15-17 let

2204 downloads

SŽ-6/2017 věk 15-17 let

"Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. (Jan 20,21)

pdf SŽ-5/2017 věk 15-17 let

2257 downloads

SŽ-5/2017 věk 15-17 let

"Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." (Mt 28,20)

pdf SŽ-4/2017 věk 15-17 let

2239 downloads

SŽ-4/2017 věk 15-17 let

"Zůstaň s námi, neboť se připozdívá." (Lk 24,29)

pdf SŽ-3/2017 - věk 15-17 let

2250 downloads

SŽ-3/2017 - věk 15-17 let

"Smiřte se s Bohem." (2 Kor, 5,20)

pdf SŽ-2/2017 - věk 15-17 let

2275 downloads

SŽ-2/2017 - věk 15-17 let

"Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha." (Ez 36,26)

pdf SŽ-1/2017 - věk 15-17 let

2275 downloads

SŽ-1/2017 - věk 15-17 let

"Kristova láska nás nutí." (srov. 2 Kor 5, 14-20)

login staff

В момента има 1211  гости и няма потребители и в сайта

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.