Ние и Евангелието

Какво може да представлява Евангелието за нас?

Подсказва ни го Киара Лубик, която през 1976 година, на 26 юни, се обърна към група деца събрали се на техния конгрес в Рим, с тези думи:

«Евангелието е книжка съдържаща слова, които не са като останалите: това са думите, които дават дух и живот. Ако ги четеш и ги прилагаш на практика, вече не си същият: постепенно започва на твоето място да живее Исус в теб, и започваш да мислиш както мисли Исус, да обичаш както обича Той».

Един друг път Киара написа:

"Замисли ли се, че ако не познаваш азбуката и няколко прости правила на граматиката, които учим в първия клас на основно училище, целия живот оставаш неграмотен, не можеш да четеш и да пишеш, въпреки че имаш разум и желание?

Така, ако ние не умеем да усвоим една по една „Думите за живот", тоест думите на Исус, записани в Евангелието, ние оставаме „неграмотни християни", неспособни да напишем с нашия живот Исус.

Затова всеки месец избираме едно изречение от Евангелието и се стараем да го прилагаме на практика, като следователно изпитваме, че обещанията на Евангелието са истински. Уверяваме ви, те се осъществяват: пробвай и ти!

Този сайт има за цел да споделим с колкото може повече хора коментари, опити, предложения, които могат да ни помогнат да живеем с ентусиазъм живота на Евангелието. В менюто в ляво можеш да избереш език, на който искаш да намериш Думите за живот, за различни месеци.

В долната част – ляво има търсачка

Деца за единство

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.