Folder 2016 - Български

2016 - Български

Documents

pdf 12 | Декември 2016 | BUL | PDF

2937 downloads

12 | Декември 2016 | BUL | PDF

„Той ще дойде и ще ви спаси” (Исаия 35:4)

.PDF

pdf 10 | Октомври 2016 | BUL | PDF

2970 downloads

10 | Октомври 2016 | BUL | PDF

“Прости на ближния си обидата, и тогава, след като се помолиш, ще ти се простят греховете” (Сир. 28:2)

.PDF

pdf 09 | Септември 2016 | BUL | PDF

3038 downloads

09 | Септември 2016 | BUL | PDF

“ВСИЧКО Е ВАШЕ! ВИЕ ПЪК СТЕ ХРИСТОВИ, А ХРИСТОС БОЖИЙ” (1 Кор. 3:22-23)

.PDF

pdf 04 | Април 2016 | BUL | PDF

3078 downloads

04 | Април 2016 | BUL | PDF

“Всичко, което сте сторили на един от Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили” (Ср. Мат 25:40)

.PDF

pdf 01 | януари 2016 | BUL | PDF

3054 downloads

01 | януари 2016 | BUL | PDF

"Вие сте род избран..., хора, които Бог придоби, за да възвестите величествени дела на Господа" (ср. 1 Петър 2:9)

.PDF

 

login staff

В момента има 1376  гости и няма потребители и в сайта

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.